Enligt Trafikverket ska entreprenören haft flera markarbetsuppdrag i Tierps kommun. Vid ett av dessa arbeten ska entreprenören inte ha genomfört röjnings- och slåtterarbeten samt slamsugning enligt vad parterna kommit överens om. Totalt ska entreprenören betala ett vite till Trafikverket på 50 000 kronor.