Frågan om ett tiggeriförbud behandlades på det senaste kommunfullmäktigemötet i Tierp. Debatten var föranledd av Sverigedemokraten Joakim Larssons motionsförslag om att det borde införas ett förbud på offentlig plats i kommunen.

– Ett förbud löser inte fattigdomen, menade Vänsterpartisten Urban Blomster.

I sin motion skriver Joakim Larsson att det är för Tierpsbornas trygghet och välbefinnande som han lägger fram förslaget om ett tiggeriförbud. Vidare skriver Larsson att han tror att tiggeriverksamheten är organiserad av kriminella ligor. Han menar också; "Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drabbade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja utsatta människor".

Artikelbild

| Sverigedemokrat. Joakim Larsson.

Larsson förordar istället sociala insatser av samhället som lösning.

Förslaget om sociala insatser höll vänsterpartisten Urban Blomster med om, men han höll däremot inte med om förbudsförslaget.

– Ingen av oss tycker om att se någon människa tigga för sitt uppehälle, men ett förbud är inte den rätta vägen att gå, menade det socialdemokratiska kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson.

Både Bengt-Olov Eriksson och moderaten Lars-Göran Birkehorn-Karlsen sa under debatten att det finns juridiska frågetecken om en kommun har möjlighet att fatta beslut om att förbjuda tiggeri på offentlig plats.