Vid tisdagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott gavs det klartecken till bygget av det nya boendet. Boendet kommer att byggas och ägas av Skanska och stå klart till årsskiftet 2020-21.

Vårdverksamheten kommer sedan att drivas av det privata bolaget Vardaga AB. Bolaget driver i dag demens- och omvårdnadsboenden på ett stort antal platser runt om i landet.

För Tierps kommun är det första gången som man väljer att upphandla vårdplatser för människor med särskilda behov via en privat aktör istället för att driva verksamheten själv, enligt Viktoria Söderling.

– För mig är det viktiga att vi bedriver en bra vårdverksamhet, oavsett om vi gör det själva eller via en extern entreprenör, säger socialdemokraten Viktoria Söderling, som är ordförande i utskottet för arbete och omsorg.

Vad är det som får er att välja den här lösningen i det här fallet?

– Som kommun står vi i ett investeringstungt läge med stora behov på många områden som exempelvis förskolor, vägar och annan infrastruktur. För oss är det här en möjlighet att lösa de behov vi ser framöver via ett samarbete med en privat aktör som är duktig på den här typen av vård.

För kommunen blir det här ett nytt sätt att arbeta, vad är den stora skillnaden mot tidigare?

– För oss kommer det att bli ett nytt sätt att arbeta med uppföljning av intern kontroll av verksamhet gentemot en privat aktör.

Det nya vårdboendet kommer att bestå av totalt 57 lägenheter på tre olika våningsplan. Vissa av lägenheterna kommer att var paranpassade.

Till en början kommer Tierps kommun att nyttja 40 av lägenheterna i boendet, enligt avtalet med Vardaga AB. På boendet kommer det att finnas tillgång till olika vårdresurser som sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Boendet kommer att ligga i Triangelparken som ska bli en del av det nya bostadsområdet Siggbo, i västra Tierps tätort, där det planeras för 500 nya bostäder och kommunal service.