– Det finns flera fördelar med en gemensam it-verksamhet, dels blir vi starkare vi upphandlingar men den ger även stordriftsfördelar och så kan vi samla mycket kompetens i en och samma organisation, säger Bengt-Olov Eriksson, socialdemokratiskt kommunalråd i Tierps kommun.

De fem kommuner som ska samarbeta är Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Knivsta. Från den 1 januari 2019 är det tänkt att kommunerna ska slå samman sina it-avdelningar till en gemensam verksamhet. Innan allt är formellt klart måste de politiska församlingarna i kommunerna säga ja till sammanslagningen som utretts sedan 2016. I Heby kommun har kommunstyrelsen redan sagt ja och i Tierp har kommunstyrelsens arbetsutskott gett klartecken till sammanslagningen.

Kommunerna kommer att samarbeta både när det gäller strategiska och operativa it-frågor medan det övergripande ansvaret för frågan ligger kvar i respektive kommun.

I det utredningsarbete som kommunerna gjort konstateras att en sammanslagning och samordning av resurserna skapar bättre förutsättningar att effektivisera och utveckla olika gemensamma verksamhetssystem.

– Redan i dag finns olika it-samarbeten och gemensamma datasystem för de fem kommunerna. Tanken är nu att det arbetet ska fortsätta och att kommunerna på sikt ska kunna använda samma system, säger Bengt-Olov Eriksson.

Driften av kommunernas olika it-system och den centrala servermiljön kommer att vara placerad i Tierp där ett fyrtiotal personer kommer att arbeta. Konkret innebär detta också att Tierps kommun blir arbetsgivare för de personer som arbetar inom it-verksamheten.

– Det här innebär att det kommer att göras en överflytt av personal från de andra kommunernas IT-funktioner till Tierp, förklarar Bengt-Olov Eriksson.

Men det kommer efter sammanslagningen att finns datapersonal kvar i övriga kommuner.

I utredningen sägs också att den gemensamma organisationen ska fungera som ett stöd och bollplank gentemot kommunerna när det gäller olika upphandlingar samt mot olika kommunala förvaltningar i samband it-projekt och andra utvecklingsprojekt.

– Då vi blir en ganska stor aktör så kommer det sannolikt att gynna oss i samband med att olika upphandlingar ska göras, säger Bengt-Olov Eriksson.

Politiskt kommer verksamheten att styrs av en nämnd. I nämnden kommer varje kommun att ha två politiska representanter.