Enligt en lex Maria-anmälan hade patienten en kärlsjukdom och nedsatt cirkulation. Under en period hade patienten tät kontakt med vårdcentralen på grund av sår som förvärrades. Till slut skickades en remiss till kärlkirurgimottagningen men remissen drog ut på tiden. Trots att såret förvärrades under väntetiden skickades patienten inte vidare till specialistmottagning. Till slut var tillståndet så kritiskt att man tvingades till amputation.

Av lex Maria-anmälan framgår inte vilken kroppsdel som amputerats, av hänsyn till patientens integritet.