I samband med en revision i butiken i början på november kunde kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör konstaterar att det fanns brister på flera håll i hanteringen av livsmedel.

I den aktuella butiken mals köttfärs. När en livsmedelshandlare mal sin egen köttfärs så säger lagstiftningen att det ska finnas en provtagningsplan där det säkerställs att det inte finns några Salmonella- eller Escherichia Coli-bakterier i köttfärsen. I den kontrollrapport som upprättats konstateras att det saknas en provtagningsplan.

Vidare så kunde inspektören notera att en del av det livsmedel som säljs i butiken tillagas i butiksägaren kök i privatbostaden. Detta hade varit tillåtet om butiksägaren hade anmält till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet att detta ägde rum. I detta aktuella fallet har ingen sådan anmälan gjorts.

I butiken säljs även livsmedel som saknar svensk märkning. I revisionsrapporten konstaterar miljö- och hälsoskyddsinspektören: "alla livsmedel som säljs förpackade ska ha information på svenska".

Livsmedelsbutiken har till slutet av november på sig att åtgärda de påtalade bristerna.