Bakom visningen med rundvandring stod Karlholm Utvecklling KB med Anders Högberg och Peter Bergström i spetsen.

– Hade jag vetat att det skulle komma så här många, så skulle vi tagit entré. Det sa Peter Bergström när han konstaterat att ett hundratal besökare fyllt den gamla fabriksmatsalen redan till den första av tre visningar.

Med kaffe och varmkorv inom räckhåll inleddes informationen med en kort redogörelse av vad som gjorts och det som väntar. Det avklarade grovarbetet har bland annat gällt mark- och vattenundersökningar samt framför allt omfattande upprensning.

Artikelbild

| Snabb marsch. Peter Bergström (till höger) hade fullt sjå att hejda Anders Högberg (till vänster) som satte full fart vid rundvandringen.

– Vi har flyttat ungefär 500 000 kubikmeter deponi, kört bort 200 containrar skrot och 50 med plast, sa Anders Högberg.

Den flyttade soptippen är på väg att omvandlas till en kulle som beräknas bli 30 meter hög och så småningom även ska grönska.

– Den kan till och med bli en skidbacke, sa han, varvid repliken från salen kom snabbt:

– Eller i alla fall en möjlighet att kombinera pulkaåkning med fiske.

Artikelbild

| Restaurang. Enligt visionärens och arkitekternas planer kan betongstommen till indunstningen behållas och omvandlas till restaurang i tre våningar.

Därefter blev det en något blöt och lerig rundvandring på det väldiga området som inte varit så välstädat på decennier. Under promenaden kom fler glimtar av Anders Högbergs vision, där blandad bebyggelse i marin miljö, med båtliv och rekreation står i centrum. En av de första visionerna på väg att förverkligas är avstyckning av en stor industribyggnad till ett 70-tal friköpta båtgarage. Båt- och hamnservice som ska klara att lyfta och sjösätta båtar upp till 70 fot är tänkt att göra båtanläggningen komplett.

– Jag har hittat en monstertruck som lyfter containrar, säger Anders Högberg om ett av sina fynd från ständiga resor och spaningar efter möjliga lösningar.

Artikelbild

| Båtgarage. Vid första stoppet berättade Anders Högberg att fastigheten till vänster håller på att styckas av för att rymma ett 70-tal båtgarage.

Under rundvandringen återkom han flera gånger till genomfört städarbete.

– Jag fick en chock första gången jag kom hit. Nu är det kliniskt rent, sa han och redogjorde för att flera delar av området är friklassat från eventuell skadlig miljöbelastning. Sex provpunkter för grundvatten har även visat att dricksvattnet har god kvalitet.

Artikelbild

| Flerbostadshus. Anders Högberg berättade bland annat att pannhuset (till höger bakom honom) bevaras för att i en framtid kunna konverteras till lägenheter.

Efter städning väntar ytterligare rivningar, men flera byggnader ska enligt arkitekternas planer kunna återanvändas. Pannhuset kan bli flerbostadshus, en annan tegelbyggnad med ställverk passar till bostadsgarage.

– Betongstommen till indunstningen är bra. Där kan det bli restaurang i tre plan med festvåning överst, sa Anders Högberg.

I så fall något av en krona och slutpunkt om hela miljardvisionen förverkligas.