– Det kommer att bli för dyrt och är inte aktuellt nu, säger Roger Kjetselberg, vd för Tierpsbyggen.

För ett drygt år sedan lämnade Tierpsbyggen in en ansökan om en detaljplaneändring för området Libbarbo som ligger i Örbyhus tätort. Den detaljplan som kommunen håller på att ta fram kommer sannolikt att göra det möjligt att bygga runt 60 bostäder i området.

Med två till tre års väntetid för en bostad i Tierp såg det kommunala bolaget ett behov av bygga nytt och möta den efterfrågan som finns på bostäder i kommunen.

Artikelbild

| Roger Kjetselberg som är vd för Tierpbyggen tror att avskaffandet av det statliga investeringsstödet gör att det inte finns ekonomisk möjlighet att bygga nya bostäder i Tierps kommun just nu.

– Efterfrågan finns fortfarande och det är inte där problemet ligger. Det handlar om ekonomi och att vi ska kunna bygga till rimliga priser som gör att vi i slutändan kan hyra ut bostäderna till människor, säger Roger Kjetselberg.

I dagsläget tror inte Roger Kjetselberg att det är möjligt.

– I samband med att riksdagen tog beslut om statens budget för 2019 så ingick att investeringsstöden för bostadsbyggande skulle avvecklas på vissa områden, bland annat när det gäller hyresbostäder. Det kommer att göra det dyrare att bygga för oss, förklarar Roger Kjetselberg.

Enligt Roger Kjetselberg ligger i dag hyran för en nyproducerad trerumslägenhet på dryga 70 kvadratmeter på ungefär 8 500 kronor.

– För att kunna ligga på den hyresnivån krävs ett investeringsstöd, förklarar Roger Kjetselberg.

Han förklarar att utan det statliga investeringsstödet hamnar hyran för en trerumslägenhet på dryga 70 kvadratmeter på 11 000 kronor

– Redan på nivån 8 500 kronor märkte vi att många tyckte det blev dyrt. Det här stödet behövs, utan det tror jag att det bara är i storstadsregionerna där priskänsligheten inte är lika stor som byggandet kommer att fortsätta i samma takt som tidigare.

Roger Kjetselberg förklarar att han är orolig för att de planerade nybyggnationerna i Månkarbo och Söderfors kanske inte heller blir av.

– Vi kommer att gå ut med en förfrågan till byggbolag kring vad de kan tänka sig att bygga till för pris i Månkarbo. Det svar vi får kommer att bli en tydlig signal för hur vi går vidare, men känslan nu är att investeringsstödet måste tillbaka för att vi ska kunna bygga, förklarar Roger Kjetselberg.