Det var inför kommunstyrelsemötet i december 2017 som Tierps kommun publicerade uppgifter på sin hemsida om barns personnummer samt uppgifter om vilka insatser som kommunens socialtjänst fattat beslut om när det gällde barnen.

Efter att publiceringen uppmärksammats av både massmedia och privatpersoner plockade kommunen bort handlingarna med personuppgifterna samt alla övriga kommunstyrelsehandlingar som fanns på hemsidan.

Nu har föräldrarna till ett av de barn vars personuppgifter publicerades anmält Tierps kommun till Justitieombudsmannen (JO). Föräldrarna vill nu att JO ska granska om kommunens agerande strider mot gällande lagstiftning.

I sin anmälan skriver föräldrarna att de tycker att det är uppseendeväckande att ingen person i Tierps kommun haft någon kontroll på att personliga och känsliga uppgifter om minderåriga publicerats och varit tillgängliga för allmänheten under en längre tid på hemsidan.

Vidare konstaterar de; "Dessa uppgifter känns det mycket obehagligt att alla har kunnat läst och få tag på för att kanske utnyttja".

I samband med att det hela upptäcktes i december förra året pratade UNT med den tillförordnade kommunchefen Randi Graungaard som beklagade det inträffade. Hon förklarade också att den person som normalt ansvarade för frågan var sjuk och att en annan ovan person hade fått hoppa in i dennes ställe.