Under hösten inträffade en olycka på det aktuella företaget då en i personalen skadade sig i samband med tillverkning av större industrikomponenter. Det var mot bakgrund av olyckan som Arbetsmiljöverkets inspektörer var på plats och genomförde en inspektion av säkerhets- och arbetsmiljörutiner på företaget för en tid sedan.

I samband med besöket noterades att företaget slarvat och inte genomfört en utredning av vad som orsakat olyckan. I den rapport som upprättats efter besöket skriver Arbetsmiljöverket att företaget nu måste genomföra en utredning. Struntar företaget i det riskerar man böter eller att delar av verksamheten måste stängas ned.