– Inom många processindustrier hanteras stora mängder med kemikalier. Kopplat till den hanteringen finns ett regelverk som måste följas. Här ser vi att det finns brister på Söderfors Steel som måste åtgärdas eftersom alla har rätt till en bra arbetsmiljö, säger Michael Nilsson som handlägger ärendet på Arbetsmiljöverket.

Ärendet med kemikaliehanteringen går tillbaka till slutet av 2017 då Arbetsmiljöverkets inspektörer var på plats hos Söderfors Steel och gjorde en inspektion.

I samband med inspektionen noterades att det saknades förteckningar och riskbedömningar över vilka kemikalier som är explosiva och brandfarliga samt vilka som kan orsaka skador eller ohälsa om de andas in eller kommer i kontakt med hud, ögon eller mun.

Efter inspektionen beslutade Arbetsmiljöverket att företaget skulle ta fram hanterings- och skyddsinstruktioner samt informera personalen om hälso- och olycksfallsriskerna i samband kemikaliehanteringen.

I samband med ett nytt besök i maj 2018 kunde inspektörerna notera att bristerna fortfarande fanns kvar.

Företaget har också getts möjligheten att skriftligen lämna synpunkter varför man inte åtgärdat bristerna. Företaget har dock inte lämnat några svar, enligt Arbetsmiljöverket.

Nu har företaget till den 4 maj på sig att åtgärda bristerna för att inte krävas på vitesbeloppet.