Det var i augusti förra året som Tierps kommun beslutade att paret inte skulle få något så kallat bostadssocialt kontrakt. Paret själv menade att de själva inte hade möjlighet att skaffa en egen bostad till sig och sina barn från två tidigare relationer. Från kommunens sida avslog man ansökan och hänvisade till att det fanns två ytterligare föräldrar där barnen istället kunde bo.

Nu har förvaltningsrätten granskat beslutet och kommit fram till att varken barnperspektivet eller den ekonomiska aspekten är fullt ut utredd av kommunen. Beslutet ska därför upphävas och att en ny kommunal utredning ska göras.