En kvinna från Uppland förlorar vårdnaden av sin dotter. Ärendet uppmärksammades av myndigheter och togs upp i förvaltningsrätten i Uppsala. I november i år kom domen.

Modern är dömd för våldtäkt mot barn efter att hon sexuellt ofredade sin dotter, samt för barnpornografibrott. Enligt domen uppgav mamman att hon inte minns övergreppen då hon ska ha varit hypnotiserad av sin före detta sambo, alternativt utsatt för svart magi eller tvingats att äta narkotiska preparat. Sambon är i dag internationellt efterlyst och ska ha lämnat landet. Flickan bor i dag på ett familjehem.

Modern och dotter har dock fortsatt brevväxlat. Genom dessa brev har modern fortsatt att förneka sin skuld i övergreppen mot flickan. Även moderns släktingar ska ha kontaktat flickan och utsatt henne för påtryckningar efter att modern frihetsberövats. Socialtjänsten konstaterar att flickan mår dåligt av korrespondensen och att de äventyrar flickans möjlighet till att bearbeta sina upplevelser.

Flickan känner skuld och skam för det som hänt, samt viss skuld för att hennes mamma är frihetsberövad, konstaterar förvaltningsrätten. På grund av detta konstaterar förvaltningsrätten att den sammantagna situationen kan likställas med psykisk misshandel. De beslutar därför att brevkorrespondensen ska upphöra, utöver att modern förlorar vårdnaden av barnet.