Uppdraget att konstnärligt utsmycka den nya sporthallen i Tierp har gått till glaskonstnärerna Birgitta Ahlin och Sirkka Lehtonen. De står bakom en lång rad konstverk i kontors- och offentliga miljöer både i Sverige och utomlands, exempelvis i svenska ambassaden i New Dehli.

Modellen visar det dekorerade glasparti de tänkt som skyddsräcke från läktar- och cafeteriahyllan och därunder ett inglasat hörn som möter i entréhallen. I verket för Centralskolans idrottshall har de utgått från begreppet flow, den tillfredsställande känsla man kan uppnå då allt fungerar och tiden stannar i ett tillstånd av hög koncentration och aktivitet. De båda figurer som gymnastiserar på bilden kommer inte att ingå i den slutliga gestaltningen.