Det var i slutet av augusti 2016 som personen från Tierpstrakten förordnades av Överförmyndarnämnden att som god man företräda en annan person och sköta dennes ekonomi.

Överförmyndarnämnden skickade kort där efter ut ett brev till den gode mannen där man begärde att hon inom två månader skulle lämna in en ekonomisk redovisning för den person som hon företrädde.

Detta gjorde aldrig den gode mannen. Detta ledde till att överförmyndarnämnden krävde den gode mannen på ett vitesbelopp på 8 000 kronor för att hon inte skött sina åtaganden.

Den gode mannen överklagade nämndens beslut om vite till tingsrätten.

Nu har tingsrätten i Uppsala granskat ärendet och beslutat att den gode mannen ska betala de 8 000 kronorna i vite till Överförmyndarnämnden.