Den tillfälliga konstinstallationen i form av en station med fri bensin, ingår i arbetet med den kommande tv-serien Konstkuppen, med Lena Philipsson som ciceron och programledare. Åtta svenska småorter har valts ut. Tillsammans med lika många konstnärer besöker hon ort efter ort en vecka i taget för att förbereda respektive konstinvigning och spela in de timslånga avsnitten som kommer i rutan under 2013.
– Kul att göra annorlunda saker. Min koppling till konst är inte så långsökt, säger Lena Philipsson och hänvisar till att hon alltid jobbat med färg, form och kläder i samspel med musiken.

Gratisbensinen som ska delas ut på fredag eftermiddag kommer ägare till snygga bilar till del och vad som är snyggt i sammanhanget avgörs enväldigt av konstnären själv.