– De här pengarna innebär att vi kan göra ännu flera gröna satsningar i Siggbo-området, säger Adam Nyström, kommunarkitekt i Tierps kommun.

Totalt har Boverket i dagarna delat ut 135 miljoner kronor till 50 kommuner till utveckling av stadsgrönska, ekosystem, rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. Tierps kommun får drygt fem miljoner kronor till sitt arbete med att skapa en grönskande miljö i den nya stadsdelen Siggbo i Tierps köping.

Redan från första början har kommunens plan för Siggbo varit att det ska bli en stadsdel med många gröna inslag.

Artikelbild

| Så här skulle det kunna se ut i Siggbo trädgårdsstad i framtiden.

– Boverkets krav för att få ekonomiska medel är att man som kommun satsar lika mycket pengar som man får från dem, förklarar Adam Nyström.

Adam Nyström berättar att kommunen bland annat kommer att anlägga flera stora trädallér samt bygga tre stora dagvattendammar i området som även kommer att rymma cirka 500 nya bostäder.

Det finns även planer på en hälsostig som ska vara tre kilometer lång. I anslutning till den ska det finnas rastplatser, löpspår, lekparker och styrketräningsanläggningar.

– När det gäller hälsans stig så är kommunens ambition att den ska användas av alla kommuninnevånare - inte bara de som bor i Siggbo, säger Adam Nyström.

Artikelbild

| Adam Nyström, kommunarkitekt i Tierps kommun.

För att öka tillgängligheten till området kommer även fyra broar att byggas över Tämnarån in till Siggbo.