– Golvet är så dåligt att det inte längre går att ha några idrottslektioner eller annan idrottsverksamhet i hallen. Så nu är den stängd av säkerhetsskäl, säger Roger Kjetselberg, vd hos Tierps kommunfastigheter som äger fastigheten.

Det var vid en inspektion av hallen som problemet upptäcktes. Hallen stängdes då omgående. Vad som nu händer med hallen är oklart.

– Det är en politisk fråga. Vi avvaktar vad den politiska ledningen har för planer när det gäller den framtida skolverksamheten i Tierps kyrkby. Den frågan utreds i dag, säger Roger Kjetselberg.

Tidigare i år utrymdes förskolebyggnaden på skolan på grund av fuktproblem. De elever som gick där sitter nu i tillfälliga baracker.