Den anställde förde över totalt 538 000 kronor från vårdtagarens bankkonto till sitt eget konto. Överföringarna skedde vid 64 tillfällen under en period av ett drygt halvår. Den anställde kom enligt åklagaren över vårdtagarens bankkontonummer i samband med tjänstebesöken i bostaden.

Gärningarna är, enligt åtalet, särskilt allvarliga eftersom brottsoffret var i beroendeställning gentemot den anställde och dessutom befann sig i ett dåligt hälsotillstånd. Åklagaren anser att gärningarna ska bedömas som grova brott:

– Jag ser mycket allvarligt på händelserna, den anställde har missbrukat sitt förtroende och brotten har dessutom riktat sig mot en sjuk och tämligen hjälplös person, säger kammaråklagare Johan G Delin, som lett förundersökningen.

Svindeln upptäcktes sedan vårdtagarens bank reagerat på den ovanligt stora mängden transaktioner från kontot. Den anställde åtalas nu för grov trolöshet mot huvudman. Den åtalade har i polisförhören erkänt gärningarna och förklarat att pengarna använts för att täcka ett spelmissbruk. Personen arbetar inte längre kvar inom kommunen.