– Vi genomför kontinuerligt översyner och övningar för att vara förberedda på bland annat olika hot- och våldsscenarion, säger Mikael Sjöberg som är socialchef i Tierps kommun.

Hur vanligt är det att ni inkluderar höga smällar i dessa övningar?

– Det är ovanligt, men vi övar på olika sätt och tillsammans med det företag som tagit fram övningen bestämde vi att pröva detta. Jag har inte gjort det någon gång tidigare under de 25 år som jag jobbat inom det här området, säger Mikael Sjöberg.

Att övningen har den här karaktären nu, har det att göra med någon förändrad hotbild?

– Nej det finns ingen sådan koppling. Hos oss i Tierp är hot- och våldsbilden genrellt sätt låg.