På måndagskvällen hade Tierps Socialdemokratiska Arbetarkommuns extra representantskap. Där nominerades Viktoria Söderling till oppositionsråd och efterträder därmed avgående Bengt-Olov Eriksson.

– Det känns överväldigande, jag är rörd över allt stöd, säger Viktoria Söderling en stund efter beskedet.

Vad händer nu?

– Nu kommer vi att sätta oss i fullmäktigegruppen och göra en djupodlande analys om hur vi ska jobba.

Söderling nominerades av samtliga socialdemokratiska föreningsgrupper i Tierp samtidigt som hon fick många personkryss i höstens val.

– Hon har en förmåga att tänka framåt och nytt. Hon är en person som känns rätt för paritet att bli oppositionsråd, säger Pia Wårdsäter, valberedningens ordförande.