Ann-Kristin Ringefors är ganska ny den lokala politiken i Tierp. Beslutet att engagera sig politiskt i KD väcktes i samband med att den nuvarande politiska ledningen planerade för ett bygge i området där hon bor.

– Helt plötsligt ramlade det ner papper i brevlådan som berättade om planerna. Ingenting hade vi hört innan, än mindre fått vara delaktiga i någon beslutsprocess eller något samråd, menar Ann-Kristin Ringefors som är förstanamn på Kristdemokraternas lista till kommunvalet i Tierp.

För partiet är demokratifrågan viktig och att den kommunala organisationen görs om.

– I dag har vi en organisation där makten ligger i huvudsak hos kommunstyrelsen men även hos kommunfullmäktige. Det vill vi ändra på och återinföra de beslutföra politiska nämnderna i kommunpolitiken. Det skulle leda till en annan bredd och förankring när det gäller hur politiska beslut fattas i kommunen, menar hon.

Hon menar också att det är viktigt att kommunpolitiken på ett annat sätt, än i dag, involverar och lyssnar på medborgarna inför olika beslut.

– I dag är det för toppstyrt och färdiga beslut levereras utan att de som berörs fått tycka till.

För partiet är även frågor som rör äldre personers trygghet viktiga.

– I dag kan de som har hemtjänst få besök av väldigt mycket personal från kommunen under en månad. Detta skapar en otrygghet. Därför vill vi att max tio olika personer ska få besöka en person som har hemtjänst under en månad.

Vidare vill partiet att de som är 85 år eller äldre ska vara garanterade en plats på ett äldreboende om de vill.

– Det är åldern som ska styra och inte någon behovsprövning av en biståndshandläggare om man ska få en plats på ett äldreboende, säger Ann-Kristin Ringefors