Beslutet att välja Jenny Lundström till ny ordförande för Upplandsstiftelsen fattades vid Upplandsstiftelsens stämma under tisdagen. Jenny Lundström ingår i dag i den politiska ledningen i Tierps kommun där hon är utskottsordförande. Hon var under den föregående mandatperioden regionråd i Region Uppsala.

– Det känns mycket hedrande att väljas till ordförande för Upplandsstiftelsen som är en viktig kraft i länet för att främja natur- och friluftsliv samt folkhälsa. Ett särskilt viktigt arbete är att fortsätta arbetet med att utveckla möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma ut i naturen, säger Jenny Lundström i en kommentar till utnämningen.

Upplandsstiftelsen som ägs och finansieras av Region Uppsala och länets kommuner arbetar för att främja naturvärden och friluftsliv. I dag förvaltar den 45 naturområdet i länet.