– Det kommer att bjudas på hundratals olika evenemang på de olika bruken, förklarar Kicki Lidén från webbsajten vallonbruk.nu som är den sammanhållande kraften när det gäller marknadsföringen av veckan.

När det gäller de aktiviteter som ska äga rum under vallonbruksveckan, som pågår mellan 4 och 12 augusti, så genomförs de av de olika föreningar som är aktiva på bruken. Totalt kommer tretton bruk att delta i veckan och arrangera olika aktiviteter.

– Veckan kommer att invigas vid Lanchashiresmedjan i Karlholmsbruk av vår landshövding Göran Enander, berättar Kicki Lidén.

I Karlholm kommer det att bli visningar av bruket och smedjan som har anor ända tillbaka till år 1729 då Charles de Geer lade grunden till bruksverksamheten i och med flytten av en masugn från Leufsta Bruk till orten.

Utställningen ”En kräftsåppa för en siuk människia” handlar om recept och mat på 1700-talets bruk. Utställningen kommer att finnas uppställd på bruksarkivet i Lövstabruk under hela veckan.

I samarbete mellan Stiftelsen Leufsta och Wallonie Brux International kommer det även att bjudas på en utställning om Smurfarna och deras skapare Peyo.

I Österbybruk är programmet digert under veckan med olika i visningar av sadelmakarlängan, brukskontoret och orangeriet. I Söderfors arrangerar man Anna Johanna-dagen där brukets änkor och deras levnadsvillkor från 1700-talet och framåt står i centrum.