– Det är dåligt upplyst på sina håll och på vissa ställen är det ganska stökigt, menar Emma Ryyti som bor och arbetar i Karlholmsbruk.

Det är mörkt ute när representanter från polisen, Tierps kommun, svenska kyrkan och allmänheten samlats i Björkängsskolan för att titta på kartor och planera den trygghetsvandring som anordnats av Tierps kommun.

Anette Bodin, säkerhetsstrateg i Tierps kommun, pekar på idrottsplatsen, vattentornet, Karlitplan, några bostadsområden och en parkering som de platser vi kommer att passera under vandringen.

Artikelbild

| Anette Bodin är säkerhetsstrateg i Tierps kommun.

– Vi kommer att besöka ett antal platser som de som bor här på orten upplever som otrygga och som de undviker vissa delar av dygnet, förklarar Anette Bodin.

Kommunpolisen Kjell-Åke Ederyd berättar att antalet anmälda brott i Karlholmsbruk har ökat något det senaste året. Sedan årets början har 162 anmälningar om misstänkta brott gjorts till polisen.

Han nämner bland annat förra veckans uppmärksammande händelse där en kvinna vaknade mitt i natten av att två män befann sig inne i hennes bostad. Männen ska inte ha skadat kvinnan fysiskt och i dagsläget rubriceras händelsen som grov stöld av polisen.

– Vi har inga grova våldsbrott här. Däremot finns en del stölder liksom ett flertal ofredanden och många anmälningar om viltolyckor, säger han.

Artikelbild

| Här är en av de miljöer i Karlholmsbruk som upplevs som otrygg. Den ligger bakom ett bostadshus, nära dammen i samhället.

Under vandringen går vi förbi vattentornet som är en plats som upplevs som otrygg av flera i Karlholmsbruk. En kvinna har anmält att hon blivit attackerad vid vattentornet.

– Det är mörkt här. Skulle man placera ut spotlights som belyste vattentornet så skulle den här platsen upplevas som tryggare, säger Kjell-Åke Ederyd.

Under trygghetsvandringen gör Anette Bodin noteringar i ett anteckningsblock när det upptäcks några problem.

Hon förklarar att kommunen regelbundet genomför trygghetsvandringar. Tidigare har det genomförts trygghetsvandringar i bland annat Tobo, Örbyhus och Söderfors. Nästa år är planen att det ska genomföras en trygghetsvandring i Skärplinge.

Bland de som deltar på vandringen är uppfattningen att belysningen kan bli bättre på orten.

– Tre gånger per år åker vi ut och åtgärdar och byter ut trasiga lampor runt om i kommunen, förklarar Per Blom från Tierps Energi och Miljö.

Nästa steg blir nu att gå vidare och åtgärda de brister som noterats under vandringen.

– Jag kommer att sammanställa det vi noterat och sedan ta det vidare i den kommunala beslutsprocessen, förklarar Anette Bodin.

Från polisens sida kan en åtgärd efter vandringen bli att man ökar sin närvaro på orten.

– Det kan bli aktuellt med flera ronderingar av våra patrullbilar här, säger Kjell-Åke Ederyd.