Det är kampanjen Älvstädningen som kommer till den uppländska delen av Dalälven kommande lördag och söndag.

Kampanjen går ut på idrottsföreningar plockar skräp längs med en vattensträcka mot en viss ersättning. I norra Uppland är det Skutskärs IF och Tierps CK som svarar för städningen. Kampanjen drivs av organisation Städa Sverige och kraftbolaget Fortum.

– Klubbarna har fått varsin sträcka på drygt två kilometer att städa. Cykelklubben ska städa i Söderfors medan Skutskärs IF städar vid utloppet av Dalälven i Skutskär, säger Josefin Ydringer, projektledare för arbetet.

Förutom Daläven så städas det vid Ljusnan, Klarälven och Gullspångsälven. Sedan starten för sex år sedan har svenska idrottsungdomar hjälpt till och plockat upp 147 ton skräp längs med olika älvar i Sverige.