– Rivningen har varit planerad i flera år, förklarar Roger Kjetselberg, vd för Tierps kommunfastigheter.

Den byggnad som nu rivs är den som kallas "Skabbrepan" och ligger i den södra delen av Möbelområdet. De senaste åren har byggnaden fungerat som replokal för många lokala musikband.

– När vi köpte Möbeln av kommunen 2013 kunde vi snabbt konstatera att byggnaden var väldigt sliten och saknade utrymningsvägar samt larmanordningar. Vi utrymde därför byggnaden ganska omgående. Den har nu stått tom i väntan på rivning, säger Roger Kjetselberg.

Där lokalen ligger kommer det istället att anläggas en parkering och en uteplats som ska vara en del av den nya utemiljön vid Möbeln som i dag är ett kulturhus.

Rivningen av lokalen markerar också starten på steg två när det gäller om- och tillbyggnaderna av Möbeln.

– Senare i höst kommer vi att börja gjuta bottenplattan till den nya entrédelen vid Möbeln, förklarar Roger Kjetselberg.

Förutom rivning och entrébygge byggs en ny parkeringsplats på den norra delen av Möbelområdet. Det arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet.

Ombyggnaden av Möbeln är beräknad till 45 miljoner kronor. När alla byggarbeten är klara ska det cirka 2 000 kvadratmeter stora kulturhuset innehålla bland annat bibliotek, kulturskola, utställningsrum, fritidsgård, mässhall och boulebana. Arbetet beräknas vara klart 2020.