I samband med det senaste mötet i samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun fattades beslutet att nattsläckningen av gatubelysningen kommer att upphöra från och med september 2018.

Bakgrunden till beslutet är att många kommuninnevånare upplevt en otrygghet att vara ute på kvällen när gatu- och vägbelysningen varit släckt.

När det gäller gatubelysningen så kommer samtliga befintliga lampor att bytas ut mot mera energisnåla LED-lampor under sommaren.