Det var i december förra året som den arbetssökande kvinnan kom i ekonomiskt trångmål och ansökte om ekonomiskt bistånd hos Tierps kommun. Efter att ha granskat kvinnans ansökan beslutade kommunen att avslå den eftersom hon inte varit tillräckligt aktiv och bara sökt fem arbeten under månaden.

Nu har även förvaltningsrätten i Uppsala prövat kvinnans ansökan. I sitt beslut skriver rätten att kvinnan inte varit tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande och därmed inte stått till arbetsmarknadens förfogande. Rätten menar att kvinnan därför inte har rätt till något ekonomiskt bistånd.