Både bland yngre studenter och på skolans vuxenutbildning är trenden tydlig att allt flera personer söker till industritekniska programmet för att utbilda sig till CNC-operatör eller svetsare.

– Jag vill bygga mig en framtid här i Sverige. Hemma i Syrien arbetade jag med slipning och gradering av industriella diamanter. Utbildningen här till CNC-operatör har koppling till det jag gjort tidigare, säger den 32-årige vuxenstudenten Haman Zarour.

För flera yngre studenter handlar industriprogrammet om ett rationellt val och möjligheten till ett arbete efter studierna.

Artikelbild

| Här förklarar läraren Michael Lahtinen för Rasmus Vakander som går årskurs ett på industritekniskaprogrammet hur han ska lösa ett tekniskt moment.

– Vi har noterat att en hel del nyanlända lockas av industriprogrammet då de ser det som en god väg in på arbetsmarknaden, säger Andreas Westin, studierektor och ansvarig för vuxenutbildningen på skolan.

Rektorskollegan Lars Andersson förklarar att många av de industriföretag som skolan träffar har ett stort behov av arbetskraft.

– Hade det varit möjligt hade nog flera av de här företagen på en gång anställt ett stort antal nya personer till sin produktion, förklarar Lars Andersson.

Andreas Westin berättar att skolan till höstterminen tog in totalt 31 elever på industriprogrammet. Av dessa var 16 stycken yngre studenter och 15 sådana som går på vuxenutbildningen.

Artikelbild

| Tina Fernkrans är lärare på industritekniska programmet. Här håller hon en lektioner med elever på vuxenutbildningen.

– Både inför det här läsåret och förra var det många som sökte till det industritekniska programmet. Tidigare år har antalet sökande varit väldigt få. Det har faktiskt varit så att vi fått ställa in utbildningen vissa år också, förklarar Andreas Westin, studierektor och ansvarig för vuxenutbildningen på skolan.

Förra läsåret var positivt när det gäller vuxenutbildningen, där man läser 1,5 år mot 3 år för de elever som kommer direkt från grundskolan.

– De åtta som började förra hösten på vuxenutbildningen går ut nu vid årsskiftet, förklarar Andreas Westin.

Både Andreas Westin och Lars Andersson hoppas och tror att det handlar om ett trendbrott när det gäller industriprogrammet.

Båda pekar på en flera faktorer som bidragit till det ökade elevantalet.

– Dels träffar vi regelbundet de lokala industriföretagen för att höra vilka behov de har och hur vi kan hjälpa dem att hitta utbildad personal, men vi är också ute på mässor och på vårt eget öppet hus på skolan och berättar om utbildningen, arbetsmarknaden samt hur det är att jobba i industrin i dag jämfört med tio, femton år sedan. Då var det ett tungt och slitsamt jobb - i dag handlar det många gånger om att arbeta med olika datorstyrda processer vid en industridator, förklarar Lars Andersson.