Redan 2015 började Tierps kommun att planera för renoveringen av bron som anlades i slutet av 1700-talet av brukspatron Adolf Ulric Grill på Söderfors bruk. Efter en del samtal med länsstyrelsen i Uppsala län kring hur renoveringen skulle gå till av den byggnadsminnesmärkta bron påbörjades själva arbetet i början på 2017.

Brovalvet på den gamla bron har återanvänts i renoveringen och sedan har också två nya järnbalkar på 14 meter tagits fram som svetsats och fästs mot brovalet och brofästena. Bron har även fått nya räcken som är av tätvuxen furu och strukna med Roslagsmahogny.

Precis som namnet antyder så har parken i Söderfors kopplingar till England. I samband med resor till England hämtade brukspatron Gill inspiration där hur man skapade parkanläggningar. När han var tillbaka i Söderfors ritade och uppförde han sin egen engelska park i Söderfors.

Artikelbild

| Bron ligger fint vid ett utlopp till dalälven.

Bron har vid flera tidigare tillfällen renoverats. Den senaste gången som det gjordes något ingrepp i bron var på 1970-talet.

I parken finns även ett tempel som sägs ha Theseus-templet i Aten som förebild. När det gäller templet så har Tierps kommun fått ett ekonomiskt anslag av länsstyrelsen för att restaurera det träklädda innertaket så att utsmyckningen och färgerna där ska komma fram mera.

Den 6 december förra året öppnades den renoverade bron och blev tillgänglig för allmänheten. Under onsdagskvällen kommer en invigning av bron att göras av Tierps kommun.