Tidigare undersökningar har visat att det finns föroreningar på de aktuella platserna. I det fältarbete som nu planeras ska provtagning i mark och vatten göras vid de tidigare bruken i Västland, Strömsberg, Lövsta, Österby, Vällnora, Bennebol och Lännaholm.

Prover från bär, frukt och andra grödor samt eventuellt även fisk och kött ska analyseras. Boende kommer också att intervjuas om hur olika markområden används. Sammantaget ska det ge mer kunskap om föroreningarnas eventuella miljö- och hälsorisker och för att bättre kunna bedöma behov av sanering.

Arbetet utförs av en miljökonsult på uppdrag av länsstyrelsen i Uppsala.