Stadsdelen är döpt efter den intilliggande Siggebobäcken vid utkanten av centrala Tierp. Där går även länsväg 292 och den nya staddelen "Siggbo Trädgårdsstad", som innefattar 500 nya bostäder, kommer byggas längs med vägen. I sin presentation av området skriver Tierps kommun att området "kommer att erbjuda möjligheten till bostad med natur och grönska in på knuten". Så även ett nytt handelsområde.

Läs mer: I vår börjar det byggas i Siggebo

Adam Nyström, kommunarkitekt, menar att de kommer kunna skärma av bostadsområdet från vägen med hjälp av en tre meter hög vall.

– Dels behövs den ur ett säkerhetsperspektiv då den kommer skydda mot avåkningar, men den kommer även vara bullderdämpande. Med den höjd som vi har satt på vallen så tror jag att den blir en tillräckligt kraftig ridå för att det ska kunna skärma av från vägen. Vi kommer även att plantera träd och buskage ovanpå plåtan så man får med lite lummighet. Sen kan man komplettera med plank vid behov, säger Adam Nyström.

Läs mer: Ännu flera butiker vill till Siggebo

Finns det några orosmoln rörande byggnadsfasen?

– Det har jag inte hunnit landa i. Vi är fortfarande i ett så pass tidigt stadie, sett till utförandet. Det ska främst bli spännande att komma igång.

Siggbo kommer att byggas i etapper. Först kommer en ny park att anläggas, Triangelparken.

– Den kommer att byggas vid Siggebobäcken. Utbyggnaden av infrastrukturen där, med avlopp, vägar och liknande, påbörjas under sen höst i år, säger Adam Nyström.