Av den totala ytan på 70 000 kvadratmeter ska de 40 000 kvadratmeter som ligger närmast havet flyttas bort från strandlinjen.

– Deponins volym halveras genom att vi samtidigt tar hand om allt återvinningsbart som metaller och brännbart som plats och trämassor. Det som blir kvar ska täckas över med muddringsmassor och därpå ett tätskikt av bentonit och ovanpå det jord och en snabbväxande gröda, säger Peter Bergström, f d miljöchef på Karlit och numera Högbergs högra hand i miljöfrågor.

Arbetet börjar i vår och ska ta sex månader. Länsstyrelsen är också klar med en ansvarutredning gällande den tidigare verksamhetsövare som har varit med om att bygga upp avfallsdeponin under en lång period på 1900-talet. Det gäller KF som därmed blir solidarisk ansvarigt för saneringen tillsammans med Anders Högbergs bolag.