– Klimatomställningen är en fråga som måste hanteras internationellt men även nationellt och på lokal nivå i Tierps kommun med olika insatser, säger Jenny Lundström, tvåa på partiets lista till kommunfullmäktigevalet.

Hon konstaterar att Upptåget redan i dag stannar på många orter i Tierps kommun vilket bidragit och ökat attraktionskraften och lockat människor att flytta till kommunen.

– Redan i dag är tillgängligheten med en halvtimmes trafik till kommunens orter bra, men i samband med att nya transportsatsningar görs är det viktigt att kommunen är aktiv och är med och påverkar så att vi får ännu bättre transportlösningar, säger Jenny Lundström.

För MP är det också viktigt att kommunen vid olika nybyggnationer väljer lösningar som har låg klimatpåverkan.

– Vi vill därför att det byggs i trä i stället för betong som skapar en så kallad inlåsning av koldioxid, förklarar Jenny Lundström.

Hon förklarar även att partiet kommer att jobba för att kommunens tjänstebilar ska tankas med fossilfria bränslen.

Även naturområdet är viktigt för partiet som vill att Tämnarådalen blir ett kommunalt naturreservarat som skyddas från exploatering och bevaras för framtida generationer. Vidare vill MP se trygga gatu- och cykelstråk liksom att de gröna områdena i tätorterna bevaras.

– Det måste vara möjligt för medborgarna att ha natur och grönska nära sig även om man bor i en tätort, menar hon.

Skolan är ett tredje område som MP vill prioritera och stärka upp.

– Vi vill stärka skolan så att de i ett tidigt läge kan sätta in stöd till elever som har extra behov. Det är viktigt så att de inte halkar efter i undervisningen.