I ett pressmeddelande skriver företaget att man har problem med räntebetalningarna på ett av de lån som avser byggplanerna vid Karlholms strand. Enligt företaget så beror problemet på att Tierps kommun inte skött vägprojekteringen vid Karlholms strand på det sätt man lovat.

Enligt företaget ska detta ha gjort att man inte kunnat börja bebygga området samt sälja byggrätter till andra som är intresserade av att etablera sig i området.

Från Tierps kommuns sida är man mycket frågande till Koggbrons påstående och att man skulle vara ansvarig för företagets ekonomiska problem.

Artikelbild

| Bengt-Olov Eriksson (S), kommunalråd.

– Ett underligt påstående måste jag säga. Avtalet är tydligt. Vi köper marken den dagen som alla arbeten är klara och det är de inte i dag. Detta har också gjort att vi flyttat fram de 28 miljoner kronor som avsatts i budgeten för markköpet till nästa år istället så att ett köp eventuellt kan genomföras då istället av kommunen, förklarar Bengt-Olov Eriksson, socialdemokratiskt kommunalråd.

Från kommunens sida hänvisar man till ett genomförandeavtal som finns mellan kommunen och Karlholm Utveckling AB, ett dotterbolag till Koggbron, angående köp av allmänna gator och parkmark vid Karlholms strand för 28 miljoner kronor.

Våren 2017 köpte Koggbron de öppna markområdena vid Karlholm strand. När det gäller industribyggnaderna på området, där företaget Karlit tidigare hade sin boardtillverkning, ägs de av andra företag.

I samband med köpet ingick det så kallade genomförandeavtalet med Tierps kommun. I avtalet sägs att kommunen ska köpa gator och parkmark på totalt 150 000 kvadratmeter på det gamla industriområdet.

Artikelbild

| Thomas Kihlström, samhällsbyggnadschef i Tierps kommun.

– Genomförandeavtalet härrör till att vägarna, parker, parkering och torg skall vara byggda enligt standard, det är detta som skall besiktigas, godkännas och värderas innan köp och förvärv, klargör Thomas Kihlström, samhällsbyggnadschef i Tierps kommun.

Från företagets sida är man av en annan uppfattning och menar att kommunen fördröjt affären. För att lösa den ekonomiska situationen och få in likvida medel och betala räntorna på lånet har Koggbron nu valt att sälja ett flertal fastigheter, bland annat några i Karlholmstrakten.

– Så är det inte. Avtalstexten är tydlig och säger att ett köp är aktuellt först den dagen då väg- och parkarbetena är klara i området, säger Bengt-Olov Eriksson.