– Köpet innebär att vi får full rådighet över hallen och kan säkra upp en bra utbildning för de elever som går crossprofilen på gymnasieskolan, säger kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S).

Köpeavtalet som undertecknades för en tid sedan innebär att Tierps kommunfastigheter köper hallen av MX-hallen AB från Borlänge.

Vad får ni betala för crosshallen?

Artikelbild

| Roger Kjetselberg, vd för Tierps kommunfastigheter.

– Det kan jag inte svara på då säljaren inte vill att vi nämner några siffror, säger Roger Kjetselberg, vd för Tierps kommunfastigheter.

Till tidningen säger Tony Nyberg, MX-hallens juridiska ombud, att man kommit överens om ett avtal, men att man hade hoppats på bättre betalt.

– Det hyresavtal som parterna skrev 2016 skulle ha gett företaget en årlig hyresintäkt på 600 000 kronor i femton år. Mot den bakgrunden tycker vi att en försäljningssumma på mellan tio och femton miljoner hade varit rimlig. Nu landar tyvärr inte summan på den nivån, utan lägre, förklarar Tony Nyberg.

Sedan hösten 2017 har relationen mellan Tierps kommun och MX-hallen AB kantats av tvister som rört hyresavtal, stämningar, vem som haft ansvar för olika mark- och byggarbeten i samband hallbygget.

Artikelbild

| Bengt-Olov Eriksson (S), kommunalråd.

Tony Nyberg medger att det varit en rörig tid för hans klient i Tierp i samband med bygget av crosshallen.

– Relationen med Tierps kommun har stundtals varit stormigt och utifrån det så har min klient tyckt att en försäljning av crosshallen till kommunen varit den bästa lösningen, säger Tony Nyberg.

Förutom hallköpet ska kommunen i närtid rusta upp kulturhuset Möbeln för 45 miljoner kronor och sanera, riva eller bygga om flera mögelskadade skolor. Lägg sedan till att kommunen kan gå med ett underskott på 16 miljoner kronor för 2018.

Hur går det här köpet i hop med det ekonomiska läget i kommunen i övrigt?

– Skolor och förskolor är en förutsättning och måste finnas sedan är det så att en kommun måste ha en viss attraktivitet och kunna erbjuda saker som en crosshall, ett kulturhus och en motoranläggning som Tierp Arena för att locka människor till kommunen, säger Bengt-Olov Eriksson.

Tierps kommunfastigheter kommer nu att slutföra bygget av hallen som ska kunna tas i bruk i oktober i år.

– Hallen kommer under skoltid att nyttjas av elever från Högbergsskolan. Övriga tider kommer den att hyras ut till andra intresserade. Här jobbar vi med att hitta ett företag som kan ta hand om driften av hallen, förklarar Roger Kjetselberg.