Det är i samband med kommunens arbete att rusta upp stationsområdet som frågan om att ta över vägen har väckts. Efter en del diskussioner så är nu parterna överens om att kommunen köper vägen och tar över det drifts- och underhållsansvar som det innebär från Trafikverket.

Det som också krävs är ett formellt politiskt beslut i frågan. Frågan har redan beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott där samtliga politiker varit positivt inställda till köpet.

Tanken med vägköpet är att det ska underlätta för Tierps kommun när man planerar och projekterar för hur det nya stationsområdet i Örbyhus ska se ut och utformas med ny pendlarparkering och busshållplats.