För en tid sedan drog byggarbetena igång och strax innan jul kom stommen och de båda våningsplanen på plats till det som ska bli det nya huvudkontoret för Tierp Energi och Miljö AB (Temab).

Kontoret kommer att ligga på Vallskogavägen i Tierps köping på den mark där det tidigare fanns en återvinningscentral.

– Direkt efter jul- och nyårshelgerna startar vi arbetet med att planera och organisera hur vi ska sitta i det nya kontorslandskapet för att vi ska kunna arbeta så effektivt och bra som möjligt, förklarar Tomas Ulväng som är vd på Temab.

Artikelbild

Temab ansvarar för all kommunal verksamhet som rör gata och park, vatten och avlopp, renhållning och fjärrvärme i Tierps kommun. I dag är personalen utspridd på flera olika platser i Tierp.

– Med det nya huvudkontoret kan vi samla samtliga 54 anställda på ett och samma ställe på Vallskogavägen. Det nya kontoret ger en effektivare och mera sammanhållen organisation - både när det gäller administration och produktion, vilket är bra för oss som företag, menar Tomas Ulväng.

Förutom kontor kommer byggnaden att innehålla verkstadslokaler och garage.

– Genom att flytta verkstad och garage hit så kan vi göra oss kvitt en del hyreskostnader till externa hyresvärdar som vi har i dag, säger Tomas Ulväng.

Den totala byggkostnaden är beräknad till runt 40 miljoner kronor. Beslutet att bygga nytt huvudkontor fattades för att ett par år sedan av den tidigare politiska ledningen (S+MP) i Tierps kommun.