Är du en av de många bönder som lider av akut brist på foder till dina djur? Då kanske Tierps kommun har en lösning åt dig. De erbjuder bönder att tillfälligt få bruka kommunens mark för bete eller för att slå. Om du ser lämplig mark men inte vet om den är kommunal eller inte kan kommunen kolla upp det åt dig. Tierps kommun tipsar själva om att de har ett par mindre hagar på ett par hektar vid Båtstadsviken. Dessa hagar har god tillgång till vatten då de är öppna mot Dalälven. Det är den som brukar marken som ansvarar för att området är fritt från sådant som kan skada djuren, såsom skräp och maskiner, påpekar Tierps kommun.

Läs mer: Hon tvingas ge bort sina grisar