– Jag är väldigt glad att vi står här i dag och kan se att den här affären faktiskt gått i land. Det här kommer att ha betydelse för Älvkarleby som kommun, menar Marie Larsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Älvkarleby kommun.

Under långa perioder har det inte bedrivits någon verksamhet alls i de sju olika byggnader som utgör hotell- och restaurangkomplexet Dragon Gate. Marie Larsson medger att det oroat kommunen en del.

– Det har visserligen varit viss verksamhet här med restaurang och så vidare, men självklart har det funnits en oro över vad som skulle hända med anläggningen. Nu har Dragon Gate fått en ny ägare som tidigare rott i land svåra projekt, så jag tror inte Dragon Gate kunde ha få en bättre ägare, säger Marie Larsson.

Kommundirektören Anna-Karin Karlsson har följt Dragon Gate-projektet på nära håll under många år. Först som bygg- och miljöchef i kommunen och de senaste åren som kommundirektör.

– Med den tidigare ägaren och dennes företag blev det en hel del kontaktar i samband med tillståndsfrågor som rörde bygglovs- och avfallsfrågor, förklarar Anna-Karin Karlsson.

Med Olle Larsson och Sisyfosgruppen har det fungerat lite annorlunda.

– Vi har fått en bra start med inledande dialogmöten och diskuterat vad som är möjligt att bygga och vilka bygglov som krävs för det, säger Anna-Karin Karlsson.

Hur ser du på Dragon Gates betydelse för kommunen?

– Nu hoppas vi att det blir en verksamhet som man stannar till vid samt att man besöker även andra delar av vår kommun och tycker om det man ser. Förhoppningsvis kan det också leda till att flera människor väljer att investera i Älvkarleby kommun på olika sätt i framtiden, säger Anna-Karin Karlsson.