Tony Olsson var en av några Tierpsbor som letat sig till kommunhuset. Tony hade flera frågor till kommunpersonalen.

– Dels är jag här i egenskap av entreprenör då jag vill ha råd och hjälp hur jag ska gå till väga när jag ska installera ett avlopp i ett hus, men jag har även bygglovsfrågor som rör det egna huset, berättade han.

Han fick chansen att prata med miljö- och hälsoskyddsinspektören Leif Johansson om sina avloppsfrågor.

– Innan man drar i gång ett arbete med att installera ett avlopp eller göra några förändringar i ett befintligt så är det bra om man kontaktar kommunen så kan vi hjälpa till och tala om vad som är lämpligt och möjligt att göra, förklarar Leif Johansson.

Fick du svar på dina frågor hur du skulle göra med avloppet?

– Absolut. Nu känner jag mig tryggare och vet vad jag ska säga till den jag ska hjälpa med avloppsarbetet, förklarade Tony Olsson.

Samtidigt som Leif Johansson hjälpte Tony Olsson tillrätta förklarade informatören John Lundin och bygglovshandläggaren Göran Nimmersjö för en kund vilka regler som gäller om han vill måla om sitt hus.

– Vad du får göra med ditt hus och hur du får måla om det styrs bland annat av den kommunala detaljplanen för det område där du bor, upplyste John Lundin.

Göran Nimmersjö hjälpte även en person som ville ha råd kring en inglasning av en uteplats.

– Här finns olika regler beroende på hur stor inglasningen är. Är den upp till 15 kvadratmeter räcker det att man gör en anmälan. Om den är större krävs en bygglovsansökan, förklarade Göran Nimmersjö.

Onsdagens bygglovskväll var den första för året i Tierps kommun. Under våren blir det flera tillfällen där kommunmedborgarna kan komma in och ställa sina frågor till kommunens experter på bygglov eller avloppsfrågor.

Till bygglovskvällarna behöver man inte boka någon tid – det är bara att droppa in och vänta på sin tur.

– Vi vill att våra kunder ska få möjligheten att träffa oss och ställa de frågor de har inför ett byggprojekt. Har man alla handlingar klara så kan man även lämna in sin bygglovsansökan, berättar Anna Persson, chef för planering och myndighet i Tierps kommun.