Tidningen rapporterade i april om att en konflikt uppstått mellan det arrenderande paret och Älvkarleby kommun efter att kommunen kommit med ett nytt hyresförslag rörande Älvkarleby fiskecamping. Enligt kommunens värdering är campingen värd sju miljoner kronor, en siffra Katarina Gustafsson är kraftigt kritisk till.

– Stora delar av campingen behöver renoveras, men underhåll har inte tagits med i värderingen, säger Katarina Gustafsson.

Paret Gustafsson lät göra en egen värdering av campingen. Då uppskattades campingens värde till 3,5 miljoner kronor. De erbjöd kommunen den summan men kommunen tackade då nej, med hänvisning till kommunallagen som säger att budet måste motsvara värderingsvärdet. Gör budet inte det ska budgivningen ske på den öppna marknaden, vilket nu påbörjas.

Artikelbild

| Campingen har länge arrenderats men kommer nu säljas.

– Campingen har varit en dålig affär för Älvkarleby kommunen och en bra affär för arrendatorn och deras bolag. Vi kunde inte låta detta fortsätta. Nu när vi inte är överens blev det så att campingen åter är till salu, säger Maj-Britt Lundberg, mark- och exploateringsingenjör på Älvkarleby kommun.

Maj-Britt Lundberg menar att det inte bara finns ekonomiska anledningar till att kommunen väljer att sälja campingen.

– Att driva en camping hör inte till kommunens kärnverksamhet. Vi försökte sälja den redan 2011 men affären gick inte i lås.

2011 var Katarina Gustafsson anställd på Älvkarleby fiskecamping som då drevs av kommunen. 2015 blev hon campingens nya arrendator och har drivit den tillsammans med sin familj genom ett eget bolag. Under denna tid har campingen klassats som trestjärnigt. Detta kommer att ändras nu, berättar hon.

– En inspektör från Svensk Camping kom hit i dag. Han berättade att vi kommer tappa en stjärna, vilket inte förvånar oss. Mycket på campingen behöver rustas upp vilket vi har påtalat för kommunen. Men de hittar kryphål i kontraktet och hänvisar till att vi ska stå för hela kostnaden, så då har vi låtit bli, säger Katarina Gustafsson.

Maj-Britt Lundberg på kommunen är däremot nöjd med hur campingen har skötts av paret Gustafsson och hoppas att verksamheten kommer att drivas i liknande anda även i fortsättningen.

– Vi hoppas att någon annan tar över och att campingen kommer att vara öppen året runt även i framtiden. Samt att det blir en fortsättning på det spår som campingen drivs i dag, säger Maj-Britt Lundberg.