– Den krisplan som finns på våra skolor för den här typen av händelser har aktiverats och nu arbetar skolans personal med att ta om hand, förklara, trösta och stödja de elever som behöver det efter den här tragiska händelsen, förklarar Martin Sahlberg, beredskapssamordnare på Älvkarleby kommun.

På Rotskärsskolan hänger flaggan på halv stång på fredagen. På skolan inleddes dagen med information från skolans rektor om händelsen samt olika samtal med eleverna. Inne på skolan har en minnesplats ställts i ordning. Där står blommor och ljus och musik spelas och den som vill kan hedra den omkomne 15-åringen.

UNT pratade med några elever utanför skolområdet. De var lågmälda och tagna av händelsen. En elev berättade att det hållits en tyst minut i skolan samt att man klassvis pratat om det som hänt.

Martin Sahlberg förklarar att skolans personal samt annan personal kommer att finnas till hands för elever som vill prata.

Dagen efter drunkningsolyckan, där den 15-årige pojken och hans mamma gick genom isen, framkom fler uppgifter om händelseförloppet.

Enligt polisen ska kvinnan och sonen ha vandrat ut på isen vid Långsand för att filma vinterlandskapet. De ska under vandringen haft ett videosamtal med bekanta. Under tiden ska personer som stått vi strandkanten ropat och försökt få kontakt med dem, men utan att lyckas. Cirka 200 meter från land ska mamman och sonen ha försvunnit ned i vattnet.

– Det finns inga misstankar om brott. Det inträffade utreds som ett dödsfall och de båda kropparna ska nu genomgå rättsmedicinska undersökningar, förklarar Lisa Sannervik, presstalesperson hos polisen i Uppsala.

Förutom att skolelever och även lärare nu kan få stöd och hjälp på olika sätt så kommer Älvkarleby kommun att se över säkerheten i sina vattenområden.

– Vi är en kustkommun där en stor del av vår kommun gränsar mot Bottenhavet. Redan i dag informerar vi om vilka risker som finns i de vattennära områdena och vad man ska tänka på, säger Martin Sahlberg.

Vad gör ni nu?

– Vi kommer att se över hur vi informerar om olika risker och vad man ska tänka på när man rör sig i vattenområdena och se vad vi kan göra mer.

Han förklarar att det även kommer att ske ökade informationsinsatser i skolorna samt på olika utbildningar för nyanlända.