– Tyvärr fick vi inte in något anbud på att driva Ängskärs havscamping på den upphandling som vi genomförde, förklarar Björn-Gunnar Lagström, vd för Upplandsstiftelsen.

Läget är nu lite kritiskt för Upplandsstiftelsen. Den nuvarande arrendatorn lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet för att gå vidare med andra projekt.

– Vi jobbar på olika fronter nu. Under upphandlingsprocessen hade vi haft kontakt med flera som visade intresse men som sedan inte lämnade in några anbud. Vi kontaktar nu dessa för att diskutera om vi kan hitta lösningar och få till stånd ett arrendeavtal, förklarar Björn-Gunnar Lagström.

Artikelbild

| Björn-Gunnar Lagström är Upplandsstifelsens vd.

Ängskärs havscamping ligger i kustbandet, strax norr om Forsmark. Campingen har 63 uppställningsplatser för husvagnar, tält eller husbilar samt fyra stugor som kan hyras ut.

Varför är det svårt att hitta någon som vill arrendera campingen, tror du?

– Flera som vi pratat har menat att campingen kanske är i minsta laget, både när det gäller uppställningsplatser och stugor. I något fall har det handlat om affärsmässigheten och att få i hop den ekonomiska kalkylen för ett verksamhetsår, förklarar Björn-Gunnar Lagström.

Enligt Björn-Gunnar Lagström finns det inga kriterier i upphandlingsunderlaget som kräver att ett bud ska uppgå till ett visst ekonomiskt belopp för att vara intressant.

Artikelbild

| Så här ser det ut vid Ängskärs havscamping.

– Vi gör en helhetsbedömning där vi tittar på sökande och dennes erfarenhet samt vilket belopp som man kan tänka sig att lägga för att få arrendera anläggningen, säger Björn-Gunnar Lagström.