– De olika historier som vi fått ta del av genom åren är att vargen är ett farligt djur. Det har skapat en bild av djuret som vi anser inte stämmer, säger Per Axell, regionsordförande för Svenska Rovdjursföreningen i Uppsala län.

Per Axell förklarar att vargen är ett rovdjur som man ska ha respekt för, men han menar att den nuvarande vargbilden måste förändras.

– Här har både vi och övriga samhället ett ansvar att berätta vad vargen är för djur, säger Per Axell.

Artikelbild

| Det var polisen i Uppsala som fattade beslut om att vargen i Tierp skulle avlivas.

LÄS MERA: Skjuten varg kom från Gnesta

Vad gör ni från Svenska Rovdjursföreningen?

– Vi arbetar med både opinionsbildning och kunskapsarbete där vi håller seminarier, erbjuder människor att följa med på spårning i skogen samt så hjälper vi djurägare att sätta upp rovdjurssäkra stängsel.

Per Axell menar att beslutet att avliva vargen i Tierp är ytterligare ett skäl för att deras kunskapsarbete kring rovdjuren nu måste intensifieras.

– Vi menar att det gick för snabbt och att man skulle ha prövat flera andra åtgärder än att bara skrämma i väg den, säger Per Axell.

Han menar att det inte är ovanligt att en varg stannar kvar i området där den fällt ett byte.

– Varför flyttades inte bytet från villatomten i Tierp till en plats långt ut i skogen istället. Dessutom höll sig ju vargen den största delen av tiden långt i från de människor som befann sig i området, frågar sig Per Axell.

Men vargen var ju bara fem meter från några poliser?

– Det stämmer, men det var när den var på väg att lämna villaområdet. Dessutom finns det inga uppgifter om att den skulle ha attackerat någon människa.

LÄSA MERA: Polis utreds för vargskjutning

Han menar att både okunskap och vargens kulturella arv påverkade polisen i deras beslut.

– Jämför man med björnen så är bilden i samhället att den gullig. Vargen däremot framställs som något våldsamt och farligt. Jämför man så har inte fria vargar varit inblandade i attacker på människor på hundratals år. När det gäller björnar finns det däremot flera registrerade attacker på människor i samband med jakt i närtid.

LÄS MERA: Vargen i Tierp var magrare än normalt

Per Axell jämför hur det var 2015 när en björn avlivades i Dalby, väster om Uppsala, enligt samma paragraf i jaktlagen.

– I det fallet var det en betydligt längre process över flera dagar med flera olika åtgärder innan beslutet togs om avlivning, säger Per Axell.

Per Axell förklarar att Svenska Rovdjursföreningen vill se livskraftiga stammar av rovdjur i naturen.

– Men vi motsätter oss inte åtgärder enligt paragraf nio i jaktlagen eller den skyddsjakt som nu ska genomföras på ett lodjur i Vänge utanför Uppsala. I vissa fall är jakt en åtgärd som ska användas när inga andra metoder fungerar, men i det här fallet i Tierp ifrågasätter vi beslutet, säger Per Axell.

LÄS MERA: Varg i Tierp skjuten av polis