Parkeringen stängs fredagen den 17 augusti och kommer i ett första läge att vara stängd fram till slutet av oktober.

Under stängningen hänvisas alla som brukar nyttja parkeringen vid Möbeln att i stället parkera vid salutorget vid kommunhuset, Järnvägspromenaden eller på Parkgatan vid tennisbanorna.

Det är Tierps kommunfastigheter som svarar för ombyggnaden som beräknas kosta 45 miljoner kronor. När alla byggarbeten är klara är tanken att det cirka 2 000 kvadratmeter stora kulturhuset ska innehålla bland annat bibliotek, kulturskola, utställningsrum, fritidsgård, mässhall och boulebana. Förutom ombyggnationer kommer en ny glasinfattad entré att byggas och så kommer utomhusmiljön att fräschas upp med torg och scen där man ska kunna visa utomhusbio, skateramp och lekplats.