För kung Carl XVI Gustafs del började dagen i Tierps kommun med deltagande i Världsnaturfonden WWF:s sedvanliga vårmöte följt av lunch i Lövstabruks värdshus. Därefter gav sig sällskapet, däribland landshövding Göran Enander och representanter för naturorganisationer och kommun, vidare ut på Hållnäshalvön. Först besöktes Lingnåre för en promenad i ängslandskapet kryddat med ett föredrag om djur- och naturlivet samt om platsens historia som säte för vikingar. Efter det styrdes färden vidare till natursköna fiskelägret Fågelsundet där mycket kom att handla om de långt framskridna planerna på att omvandla Natura 2000-området i Björns skärgård till Naturreservat.

– Det är ett viktigt arbete som pågår, och något som jag vill uppmuntra alla inblandade att fortsätta med, sade kungen som också passade på att dela ut en plakett till Upplandsstiftelsen.

Platsens betydelse framför allt för fågellivet stryks under av Jan Wärnbäck, Uppsalabo som arbetat med naturprojekt i länet i många år och som också är ordförande i Uppsala ornitologiska förening.

Artikelbild

– Fågellivet är unikt i området, exempelvis gäller det skräntärnan som har en stor population här, mycket beroende på stammen av minkar hållits ned. Hela området, som uppgår till 2500 hektar, är väldigt läckert med sina öar, skär och hällar, säger han.

Kungen själv, som besökte Fågelsundet för första gången, framhåller också områdets vackra natur när han ska sammanfatta dagens intryck.

– Det är helt enkelt fantastiskt vackert här, det är det överskuggande intrycket. En annan sak jag tycker är bra är det samarbete som pågår för att skydda området, sade kungen som har ett välkänt intresse för naturfrågor.

– Det började nog redan under scouttiden, och har sedan bara förstärkts, sade han.

Artikelbild

| Nyfiken. Kung Carl XVI Gustaf var under samtalet med yrkesfiskaren Gert Evaldsson nyfiken bland annat på förekomsten av gädda och ål i vattnen kring Fågelsundet.

Innan avresan från Fågelsundet tog sig kungen också tid för ett improviserat samtal med skärgårdsbon Gert Evaldsson, fortfarande verksam inom fiskerinäringen och vars släkt varit yrkesfiskare i flera generationer.

– Kungen var bland annat nyfiken på förekomsten av gädda och ål i våra vatten, han verkade orolig över att bestånden minskar på många håll, berättade Gert Evaldsson efter samtalet med kungen.

Artikelbild

| Lunch i Lövstabruk. Efter lunch vid Lövstabruks värdshus drog kung Carl XVI Gustaf tillsammans med bland annat ledamöter från Världsnaturfonden, representanter från kommun, länsstyrelse och Upplandsstiftelsen vidare för ett besök på Hållnäshalvön.

Han gav dock gav monarken lugnande besked gällande bestånden i vattnen kring Fågelsundet.

– Jag berättade att det finns ganska gott om bägge fisksorterna här, även om det numera inte fiskas speciellt mycket ål, sade Gert Evaldsson som aldrig talat med en kung tidigare.

Artikelbild

| Intresserad. Kung Carl-Gustaf tog intresserat del av information om naturlivet i området under besöket på Hållnäshalvön.

– Men det var inga konstigheter, han var lätt att prata med.