Enligt domstolen är det klarlagt att kvinnan under drygt ett års tid skickade 275 meddelanden via Facebook eller Messenger. De har i många fall innehållit ett "grovt språkbruk med kränkande tillmälen", enligt domstolen. 23 av meddelandena innehöll dödshot eller andra hot mot kvinnan eller hennes familj. Det framgår också att den åtalade kvinnan tidigare skickat cirka 400 meddelanden med liknande innehåll till samma mottagare, men de fallen har preskriberats.

Mottagaren berättade vid rättegången att hon aldrig haft någon kontakt med kvinnan eller svarat på hennes meddelanden. Hon berättade också att hon påverkats starkt av den långa serien av hot och kränkningar och bland annat varit sjukskriven i perioder. Den åtalade kvinnan har medgett att hon skrivit meddelandena men förnekat att hon begått något brott eller tänkt sätta hoten i verklighet.

Tingsrätten dömer henne nu för olaga förföljelse och överträdelse av kontaktförbud gentemot mottagaren. En rättspsykiatrisk undersökning har visat att hon lider av en allvarlig psykisk störning. Hon döms till rättspsykiatrisk vård och ska också betala skadestånd till brottsoffret.