Partiet ställer upp i kommunvalet med egna valsedlar där tre personer finns upptagna. Rolf Löfgren, tvåa på valsedeln och kassör i den lokala partiföreningen, förklarar att partiet har en tydlig landsbygdsprofil men att även trygghet och säkerhet har hög prioritet.

Mera i detalj, vilka lokala frågor vill ni driva i Tierps kommun?

– En säkrad livsmedelsförsörjning vid krissituationer är viktigt. Här har staten ett ansvar, men vi vill även att kommunen jobbar med detta och bygger förråd med kemikalier för vattenproduktion samt gödnings- och såningsmaterial, säger Rolf Löfgren.

Han förklarar vidare att landsbygden är viktig då den innebär arbetstillfällen genom sin livsmedelsproduktion till övriga delar av samhället. För att landsbygden ska utvecklas behövs flera bostäder där samt lokala byskolor med plats för 50 till 70 barn.

Varför är lokala byskolor viktigt?

– De här skolorna ger trygga barn som mår bra och får bra skolresultat. För att skolorna ska överleva långsiktigt måste det finnas garantier att de har tillräckliga resurser att anställa kompetenta lärare över en längre period, som exempelvis tjugo år.

För att stimulera landsorten och jordbruksproduktion vill partiet även införa ett kommunalt stöd till jordbrukare.

– För att flera ska våga satsa på jordbruket vill vi att kommunen inför en garanti som ger jordbrukarna en årlig intäkt oavsett utfallet på deras jordbruksproduktion, förklarar Rolf Löfgren.

Var står ni på den politiska skalan?

– Vi står fria från blockpolitiken och samarbetar med de partier som delar våra uppfattningar i olika sakfrågor.